a

Rüyada Bıçak Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada kiliç ve biçak sapi görmek, deve, sigir, koyun, yahut altin ve gümüsten kendisinde zekat vacip olacak derecede mala delalet eder.

Rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine delalet eder.

Umumiyetle Rüyada bıçak görülmesi ayrılıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bıçak görmesi; Aile ferdlerinin huzur ve refahı için gösterdiği çabalar sonucunda olumlu sonuçlar alacağına ve çoktandır ayrı olduğu bir dostu ile tekrar buluşacağına delalet eder. Rüyada bıçak görmek ayrılığa, düşmanlığa, marifetli bir adama, sanat ve maharette, bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve maharet öğreten birine delalettir.

Bıçak kavganın ve ayrılığın işaretidir Rüyada bıçak, hizmetçi, yardımcı, dost ve kendisi için gayret gösteren kimse ile de yorumlanır. İş hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir.

Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin devamlı olacağına, bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir.

Bıçak kaybetmek ya da saklamak muhtemel tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada bıçağı kırmak işlerin yolunda gitmesi, bıçak taşımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Seyyid Süleyman: Bıçak; evlatla, kını; zevce ile tabir olunur. Bıçak tek başına çocuğa işaret eder. Başka bir silahla birlikte bıçak görenin, şanı ve makamı yüce olur.

Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Elinde kullanmak üzere bir bıçak gören, bulunduğu işten feragat eder. Bir rivayete göre, kendine yardımcı olacak zeki bir oğlu olur. Bıçağı kınından çektiğini görenin karısı, erkek çocuk doğurur.

Kirmani şöyle diyor: Kendisine bir bıçak verildiğini gören, biriyle dostluk kurar. Bir rivayete göre, eline mal geçer. Elini bıçakla kesen, şaşılacak bir şeye tesadüf eder. Bıçağı kınına sokan, evlenir.

Cafer-i Sadık:

-Sıhhat,
-evlat,
-zafer,
-iltica,
-erkek kardeş,
-kuvvet,
-zenginlik,
-memuriyet.


Bir genç kızın rüyasında elinde bıçak tuttuğunu görmesi; asil bir aileye mensup bir gençle tanışacağına ve sevgisine kazanacağına, bir kimsenin, elinde bıçak tutan bir delikanlı görmesi; bir genç kızın sevgisini kazanacağına, kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir yerini kestiğini görmesi; bir hadise ile sarsılarak şaşkınlığa uğrayacağına işaretle tabir olunur.

Rüyanızda bir bıçakla bir şey kestiğinizi görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda bıçak bilediğinizi görmeniz; bir yere gitmek için hazırlık yaptığınıza, rüyanızda bıçakla bir şey kesmek arzu ettiğiniz halde kesemediğinizi görmeniz; teşebbüs ettiğiniz bir işi başaramayacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyanızda çarşıdan bir bıçak satın aldığınızı görmeniz; eğer bekar iseniz kısa zaman içinde evleneceğinize ve eğer evli iseniz ve eşinizde hamile ise kolay ve rahat bir doğum yapacağına, rüyanızda birisini bıçakladığınızı görmeniz; çevrenizin tehlikeli insanlarla kuşatılmış olduğuna ve her an hayatî bir tehlike içinde bulunduğunuza yorumlanır.

Bir başka yoruma göre: Rüyada bıçak görülmesi; kuvvet ve kudretin devamlılığına, bıçakla bir şey kesildiğinin görülmesi; rüya sahibinin eline mal ya da para geçeceğine delalet eder.

Bazı yorumculara göre de: Rüyada bıçak görülmesi; evlâd ile bıçağın kınının görülmesi; eş ile tabir edilir.

Kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir iş yaptığını görmesi; yapmaya teşebbüs ettiği bir işten vazgeçeceğine, kişinin rüyasında kendine bir bıçak verildiğini görmesi bir kimse ile dostluk kuracağına ve bir rivayete göre de, kendine yardım edecek bir çocuğunun dünyaya geleceğine yorumlanır.

Molla Cami: Kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, güç ve hizmete işaret eder. Bıçak, delildir.

Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler. Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oglunun malım yer.

Rüyada görülen bıçak, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur.

Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah aleti erindendir.

Kendisiniz bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan ya da bıçakla boğazlanan bir hayvana saldinşından dolayı hesaba çekilir. Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evienir, eğer hanımı hamile ise doğum yapar.

Rüyada gördüğü bıçakla birlikte erkekliği teyid edecek bir şey de var ise, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa,doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de bıçak gibidir. Bazı tabirciler rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine işaret eder dediler.

RÜYADA BIÇAK GÖRMEK

Hizmetçi, yardımcı ve arkadaştır.
-Keskin bıçak çalışkan hizmetçiye, akıllı yardımcıya ve yararlı arkadaşa;
-kör bıçak bunların tersine,
-Kadının gördüğü bıçak onun sevdiği erkeğe,
-Erkeğin gördüğü bıçak mal ve güçe,
-Bıçak yutmak oğul evladından gelecek iyilliğe,

-Hamile bayanın ve onun kocasının gördüğü bıçak erkek çocuğa,
-Mahkemesi olan kişinin elindeki bıçak sağlam delile,
-Bıçağın eli kesmesi şaşkınlık uyandıracak bir duruma,
-Büyük bıçak rızık ve hayra,
-Bıçağın kapalı olması veya kılıfında bulunması zelil olmaya, yalancı şahitliğe,
-Kalem açacak bıçak yazma istidadı olan evlada yahut hesap yapmaya,
-Bıçağı bilemek bir iş için gayrete gelmeye, çocuk terbiyecisine yahut –insanlara çalışmayı öğütleyen birine delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen bıçak, bir yerin hizmetçisine, yardımcı, arkadaş ve kölesi gibi evinin ihtiyacı ve menfaati için çalışan ve gayret gösteren kimsesine işarettir.

Rüyada Keskin Bıçak Görmek
Bıçağın keskinliği, rüya sahibinin emir ve yasaklarının geçerliliğine yahut bıçağın delalet ettiği kimsenin hareketine delalet eder.

Bir bayanın rüyada kendisiyle birlikte bir bıçağın olduğunu ya da kadınlardan birisine bir bıçak verdiğini görmesi, o bayanın meşhur erkeklerden birisine sevgi beslemesine delalet eder.

Kalem açacak bıçak, katibe; kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, kuvvet ve hizmete delalet eder.

Çocukların velisi ve çocukları terbiye eden kimsenin bıçağını çaldığını gören kimse, o adamın terbiyesinden olan çocuklardan birini onun terbiyesinden meneder.

Rüyada sofrada bıçak görmek
Sofra üstünde görülen bıçak, onunla iş yapmayan künse için iş görmede hilekar, zeki bir köleye, eğer bıçakla iş yapılıyorsa, rüya sahibinin üstünde durduğu bir işin nihayetlenmeslne yahut rüya sahibinin şecaat ve kahramanlığına delalet eder.

Bıçak, delil ve hüccettir. Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler.

Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oğlunun malını yer.
Rüyada görülen bıçuk, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur. Bazı tabirciler, elinde bıçak gören kimse iklyüz dirhem gümüşe nail olur, dediler. Çünkü, bıçağın nisap denilen sapı maldan nisaptır.

Bazı kere bıçak, yirmibeş dirhem gümüşle tabir edilir.
Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah alellerindendir.

Kendisinden başka silalı olmayan bir adanı, kendine bıçak verildiğini görse, bir çocuk yahut erkek kardeşe nail olur. Eğer böyle bir çocuk ve kardeş beklemiyorsa, hayra erişir ve rızka nail olur.

Rüyada bıçaklanmak
Kendisinin bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan ya da bıçakla boğazlanan bir hayvana saldırışından dolayı hesaba çekilir.

Rüyada elini bıçakla kesmek
Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

Bıçak ya da hançeri kınına soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunmaktadır.

Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evlenmeye nail, eğer hanımı haımle ise çocuğu kurtulur. Rüyada gördüğü bıçakla birlikte erkekliği teyid edecek bir şey de var ise, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa, doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de böyledir.

Rüya sahibinin yanında yük olmazsa, halbuki rüya sahibi de meşru hakkını isbat etmek için şahid arıyorsa, aradığı şahidini bulur. Eğer bıçağı keskin olursa, bulduğu şahid de adaletli olur. Rüyada gördüğü bıçak keskin değil ise yahut eğri olursa, şahidi kabul edilmez.

Bıçağını kının içerisine soktuğunu güren kimse, zelil ve hakir olur.Yahut yapacağı şahitlikten diğer bir şey söylediğinden dolayı şahitliği kabul edilmez. Rüya sahibinin böyle br meselesi yoksa, dünyaca nail olacağı faydaya yahut kavuşacağı iyiliğe veya sohbet edeceği kardeşine, sadakat göstereceği bir dosta yahut da toplumun işlerini görebilecek bir köleye delalet eder.

Rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine delalet eder. Kalem açacak bıçak, kendine hased edilen akıllı bir çocuktur. Bundan dolayı rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimsenin, güzel bir çocuğu olur.

Yine rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimse, ayrıldığı hanımını yeniden alır.

Rüyada kiliç ve biçak sapi görmek, deve, sigir, koyun, yahut altin ve gümüsten kendisinde zekat vacip olacak derecede mala delalet eder.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Rüyada Bezelyeli Pilav Görmek Ne Anlama Gelir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.