a

Rüyada Güneş Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada güneş görmek, yaptığınız işte makamınızın daha oldukça artacağını, başarıya ulaşmış olmaya, mülk sahibi olmaya işarettir.

İş hayatında gerçekleşecek olan bazı değişimler, başarı elde etmenize niçin olacak. Emek verme hayatınızda da mal sahibi olup iyi gelişmeler olacak. Rüyada güneş işte, aşkta başarıdır. Fazlaca güzeldir. Güneş, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.

İslami Rüya Tabirlerinde Güneş Görmenin Anlamı ve Yorumu

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada güneş görmek anlamını sekiz madde ile açıklamıştır. Bunlar:

  1. Yönetici
  2. Büyük hakim
  3. Reis
  4. Rızk
  5. Hakimin adaleti
  6. Çıkar
  7. Geleceği parlak ve güzel iş.

Rüyada güneş görmek, devlet başkanına, babaya, anneye, mal ve mülke yada sadık bir eşe işarettir. Kimi zaman de güneş, bolluk ve berekete, yaşamın devamı için lüzumlu sebep ve unsurlara işarettir.

Cabir Mağribî: Güneş ve Ay’da görülen her türlü noksanlık anne, baba ve kardeşlere yorulur. Rüyada “Güneş” babaya, “Ay” anneye, “yıldızlar” da askerlere… [“Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm.”

Güneşe secde etmek; söz sahibi birinin size şefkat göstereceğine, yanına alacağına, iş mevzusunda kariyerinizin yükseleceğine ve bulunduğunuz yerin halkının hakkaniyet ve insafla yönetileceğine yorumlanır.

Hz. Danyal (a.s): Güneş, hâkime yada büyük bir hiç kimseye işarettir.

Rüyada görülen güneş, gücü, kudreti, büyüklüğü çağrıştırır. Kimi süre ise, ailede babayı, yönetimde devlet başkanını, ticarette altını, din dünyasında büyük bir alim zatı ve duygu dünyasında da benzeri olmayan güzel bir bayanı simgeler. Kimi zaman luk duymaya, üzüntüye; kimi zaman de, haber almaya, işaret eder. Kimi süre ölümün yaklaştığına, zenginliğe; kimi süre da, hastalığa çağrışım yapar.

Rüyada bir kimse güneşe yakarma ettiğini görse, o kişinin isyankâr olacağına işarettir. Güneşin gece doğduğunu görmek ise, rüyayı görenin sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına hükmedilir. Kimi zaman da bu rüya tamamen aksi olarak yorumlanır. Kimi süre da güneşi görmek, rüya sahibinin kıskanılmasına işaret eder. Bu rüya Hz. Yusuf un kıssasını çağrıştırır.

Rüyada güneş doğması

Güneşin doğduğunu görmek; hacetinizin reva olacağına, battığını görmek ise, bunun aksine tabir edilir. Güneşin kendi evinde doğduğunu görmek, akrabadan biriyle evlenmeye işarettir.

Bekar bir kimse rüyada, güneşin kendi evinde doğduğun görse, rüya sahibinin hısımlarından biriyle evleneceğine işaret sayılır. Eğer güneşin başka bir evde doğduğunu görürse, rüya sahibinin o ailenin fertlerinden biriyle evleneceğine hükmedilir.

Evli bir kimsenin güneşin doğduğunu kendi evinde görmesi, o kişinin bir evladı doğacağına ve bu çocuğun hayırlı bir evlat olacağına işarettir. Kısır bir ailenin bu tür bir rüyayı görmesi ise, kendilerine bir evlâtlık alacaklarına yorumlanır.

Rüyada Güneşin Batıdan Doğması

Hasta bir kimse rüyada güneşin batıdan doğduğunu görse, o kişinin kısa bir zamanda iyileşeceğine işaret sayılır. Rüyada ay ile güneşin üzerine doğduklarını görmek, anne ve babanın rüya sahibinden hoşnut olduklarına hükmedilir. Eğer güneşle ayın ışıklan solgunsa ana ve babanın rüyayı görene dargın olduklarına yorumlanır.

Bir kimse rüyada güneşin battıktan sonrasında derhal doğduğunu görse, rüya sahibinin bulmaktan umudunu kestiği kaybolan bir şeyini bulacağına işaret sayılır. Yada bozulan işinin tekrardan düzeleceğine hükmedilir. Eğer yakınını kaybeden biri bu tür bir rüyayı görürse, o kişinin yitirdi sandığı hiç kimseye kavuşacağına bir işarettir.

Rüyada güneşin karardığını görmek, rüya sahibinin aile ferdinden hatırı sayılan birinin hastalanacağına işarettir. Güneşin ansızın kaybolduğunu görmek ise, bu şekilde bir kişinin öleceğine yorumlanır. Kimi zaman da rüya sahibinin işini kaybedeceğine hükmedilir. Bir kimse güneşi yatağında görse, rüyayı görenin yakın bir zamanda bir hastalığa yakalanacağına işaret eder. Rüyada güneşle ay ışığım bir arada görmek ise, rüya sahibinin sevilmiş olduğu ile buluşacağını gösterir.

Rüyada Güneş sarardığını görmek

Rüya sahibinin bulunmuş olduğu çevrede meşhur bir kişinin hastalanacağına yorumlanır. Yada bir salgın hastalığın yayılacağına hükmedilir.

Rüyada güneşi tuttuğunu, güneşin kendinin bulunduğunu, kendinin güneş bulunduğunu, güneşin yörüngesinde bulunduğunu yada güneş şeklinde çevresine ışıklar saçtığını görmek, yeterli kimse için bir insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek mertebelere, yeterli olmayan kimse için büyük hayırlara, saygınlık ve saadete işaret eder.

Bir tek güneş ışığını görmek; yukarıdaki tabirin aksine işarettir.

Güneşi yakalamak yada onu kendi mülkiyetiniz altına almak; büyüklük elde edeceğinize yada söz sahibi biriyle akraba yada dost olacağınıza yorulur. Güneşi olduğu şeklinde elinde tuttuğunu görmek, sıkıntılardan kurulmaya işarettir.

Güneşle savaşmak; söz sahibi birinin sizinle husumet edeceğine…

Güneş yada Ay’ın yerinde oturduğunu görmek; nüfuz sahibi biri olacağınıza ve memleket işlerinin idaresini üstleneceğinize…

Işığı olmayan güneşi yakalamak; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Güneşin karanlık bulunduğunu ve kendi yörüngesinde olmadığını görmek; söz sahibi birinin, işlerinde size gereksinim duyacağına işarettir.

Güneşi görmenin altı tabiri vardır: Yönetici, imam, başkan, aydınlık, yaşlı hanım ve koca.

Güneşe secde ettiğinizi görmek; çocuk sahibi olmayı arzuluyorsanız, bu arzunuzu elde edeceğinize…

Güneşi kucağınıza aldığınızı yada güneşin yanınıza düştüğünü görmek; saygınlığınızın artacağına…

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının hiç kimseye bir zarar vermediğini görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların asayiş içinde yaşayacaklarına…

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının insanlara zarar verdiğini görmek; bölgede yaşayan insanların söz sahibi birinden zarar göreceklerine yorulur.

Maddeler Halinde Rüyada Güneş Tabiri

Güneş tutulması görmek; kötüye işarettir.

Güneşin yeryüzüne inmesi, halkın yöneticilerden yarar ve çıkar görmesine işarettir. Rüyada güneş ışıklarının her yeri kapladığını görmek, umumi bolluk ve sevince alamettir.

Güneşin kendini yaktığını görmek, devlet tasarrufundan yada bir devlet görevlisinden gelecek zarara işarettir.

Güneş’in evinize ışıl ışıl ışıdığını görmek; akrabalarınızdan bir kıza talip olacağınıza…

Bulut yada herhangi bir şeyin Güneş ışığını kapattığını görmek; insanoğlu içinde söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza, fakat durumunuzun kötüye gideceğine…

Kararan Güneş’in aydınlandığını görmek; yargı sahibi kimsenin hastalanacağına, fakat hastalıktan acele kurtulacağına…

Güneşin aydınlandığını görmek; bir kabahat yada günahın ortaya çıkacağına…

Rüyada güneş, Ay ve yıldızların bir yerde toplandıklarını görmek, hepsini yakalamak ve ışıklarını almak; dünyaya egemen olacak ve tüm hükümdarları kendisine boyun eğdirecek hükümdara…

Güneşi altın parlaklığında doğarken görmek; oldukça güzel bir vakayla karşılaşacağınıza…

Güneşin kızıl olarak doğduğunu görmek; sıkı bir çatışmayla karşılaşacağınıza ve bu çatışmaya son vermeniz gerektiğine…

Güneşi açık bir havada parlarken görmek; iyi ve hoş zaman geçireceğinize…

Güneşi gökyüzünde kızıl halde görmek; zor günler geçireceğinize…

Güneşin odanıza ışıdığını görmek; evde iyi süre geçireceğinize…

Güneşin sudaki yansımasını görmek; düzmece bir mutluluk yaşayacağınıza yada boş bir vaatle karşılaşacağınıza…

Güneşi bulutların arkasına girerken görmek; geçici bir sorun yaşayacağınıza…

Güneşin sağa sola gidip geldiğini yada düşüp kalktığını görmek; kısa sürede bir faciayla karşılaşacağınıza işarettir.

Güneşe haiz olmak, onun üstünde bulunmak, onu kucaklamak ve benzeri rüyalar, devlet ve devlet adamlarıyla kurulacak yararlı ilişkiye, yararlı münasebete ve o nispette ciddi sorumluluklar üstlenmeye işarettir.

Güneşle konuşmak, makam ve rütbeye işarettir.

Güneşin düşmesi, musibete işarettir.

Rüyada güneşin sallandığını görmek, devlet yönetiminde zaaf ortaya çıkmasına, devleti yönetenlerin ciddi bir durumla karşılaşmalarına işarettir.

Güneşin batıdan doğduğunu görmek, ayıp bir iş halletmeye, büyük olayların habercisi olan bir alâmetin ortaya çıkmasına işarettir. Kimi zaman güneşin batıdan doğduğunu görmek, şaşkınlık edilecek bir durumun başa gelmesine işarettir.

Rüyada güneş batarken görmek

Güneşin battıktan sonrasında yeniden doğduğunu görmek, umut kesilen bir işte başarıya ulaşmış olmaya işarettir. Eğer güneşin battığını gördüyseniz, bazı kararlar almadan ilkin oldukça iyi düşünmeniz gerekiyor. Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması, o bölge insanları için hayra işaret eder.

Güneşin gökten inerek yanma geldiğini yada bizzat güneşin yanına gittiğini görmek, devlet başkanına yakın olmaya işarettir.

Güneşin büyüyüp, şavkının arttığını görmek, devletin gücüne, bolca mala ve dünyalığa işaret eder. Güneşin gökyüzünde döndüğünü görmek, devlet yada hükümet başkanının hür ve kuvvetli iktidarına işarettir.

Gün batımı; bir ömrün akşamladığı vakte işaret eder. Akşamüzeri gurubu seyretmek, buruk sevinçlere işarettir.

Güneşte yanıp, gölgeye gelmiş olarak oraya oturduğunu görmek, gam ve kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada gölgede üşüyüp, güneşin altına giderek ısındığını görmek, yoksulluktan kurtulmaya işarettir.

Bir kimse rüyada güneşin kendini yaktığını görse, rüya sahibinin kara sevdaya tutulacağına hükmedilir. Eğer hamile bir bayan rüyada güneşin ışıklarını karnına vurduğunu görse, rüya sahibinin bir adam evladı doğuracağına ve bu çocuğun onlara onur kazandıracağına yorumlanır. Eğer güneşi yıldızlarla birlikte görse, rüya sahibinin düşmanlarına karşı üstünlük sağlıyacağına işaret eder. Kimi zaman da rüya sahibinin büyük sıkıntılarla karşı karşıya geleceğine yorumlanır.

Rüyada Güneş Görmek Iyi mi Yorumlanmalıdır?

Rüyada güneş görmek, adam çocuğunun doğmasına; bir kadının rüyasında güneşi taşıması onun evlenmesine işarettir.

Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel hanıma, Bolluk ve berekete, yaşamı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, Güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın yarar görmesine, Güneşin yakması devletin tasarrufundan veya bir görevlisinden gelecek zarara, Güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bolluk ve sevince, , Güneşin düşmeyi musibete, Batıdan doğması ayıp bir iş halletmeye veya büyük vakaları haber veren bir alamete, Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, Güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, Akşamüzeri gurubu seyretmek buruk sevinçlere, Güneş kimi zaman güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan hiç kimseye delalet eder.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Rüyada Gündüz Görmek Ne Anlama Gelir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.